دفتر های تحصیلی

لیست دفتر های مورد نیاز برای دانش آموزان پایه 11 ام ( مقطع متوسطه دوم )( دبیرستان)

لیست دفتر های پایه یازدهم

مقدمه

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، دغدغه‌ها و سوالاتی برای دانش‌آموزان همراه با این تغییر مهم به وجود می آید . یکی از این سوالات، معمولاً مرتبط با موضوع تهیه دفترهای مورد نیاز برای هر درس و رشته در سال تحصیلی جدید است.

این امر به ویژه برای دانش‌آموزان پایه یازدهم که وارد مرحله‌ای مهم از تحصیلات خود می‌شوند، اهمیت دارد. زیرا دفترها، ابزاری اساسی برای ثبت و یادآوری مطالب در طول سال تحصیلی هستند.

به منظور پاسخ به این سوالات و تسهیل فرآیند تهیه دفترها، ما تصمیم گرفتیم لیست دفترهای مورد نیاز برای پایه یازدهم را تهیه کنیم. این لیست دفتر با توجه به اطلاعات جمع‌آوری‌شده از خود دانش‌آموزان تهیه شده و می‌تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای خرید دفترها مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه دفتر های مورد نیاز برای پایه یازدهم بر اساس رشته های نحصیلی مختلف را بررسی خواهیم کرد :

لیست دفتر های مورد نیاز پایه یازدهم رشته تجربی :

برای دانش‌آموزانی که انتخاب کرده‌اند تا در رشته تجربی تحصیل کنند، لیست دفترهای مورد نیاز برای هر درس ذکر می‌شود:

1.درس زیست شناسی2 : برای این درس، دفتری با تعداد 60 تا 80 برگ نیاز خواهد بود تا توانایی ثبت مطالب و آموزشی فراهم شود. این دفتر به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مفاهیم زیست شناسی را به خوبی درک کنند و نکات مهم را یادداشت کنند.

2. درس ریاضی2 : این درس دفتری  با تعداد 120 تا 160 برگ نیاز دارند. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا تمرین‌های ریاضی خود را انجام دهند و مفاهیم را تثبیت کنند. در این دفترها، دانش‌آموزان می‌توانند به راحتی مروری بر مباحث ریاضی داشته باشند و درس را بهبود بخشند.

3. درس شیمی2: برای آموزش شیمی 2 نیز دفتری با 80 تا 100 برگ نیاز است.این دفتر به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا تئوری‌های شیمی را با دقت بیشتری مطالعه کنند و به مرور مفاهیم را درک نمایند.

4. درس فیزیک2 :  یک دفتر 100 برگ برای درس فیزیک به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا قوانین و مفاهیم فیزیک را به خوبی یادداشت کنند. این دفترها می‌توانند به عنوان یک منبع مرجع برای تمرین و یادگیری تئوری فیزیک عمل کنند.

5.درس آزمایشگاه علوم تجربی: دفتری  با 50 تا 60 برگ برای ثبت نتایج و آزمایش‌های آموزشی در این درس مورد نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان اجازه می‌دهند نتایج آزمایش‌ها و تجارب را به خوبی ثبت کنند و از آن‌ها برای تفهیم مفاهیم بهتر استفاده کنند.

6.درس زبان انگلیسی 2 : برای این درس یک دفتر 60 برگ دو خط نیاز است . این دفتر به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا مهارت‌های خواندن، نوشتن و گفتاری زبان انگلیسی خود را تقویت کنند.

7. درس فارسی 2: یک دفتر 60 برگ برای بررسی و تفسیر متون  و اشعار فارسی نیاز است .

8.. درس نگارش2:  یک دفتر با 40 تا 50 برگ برای تمرین و تثبیت مهارت نگارش در دانش‌آموزان لازم  است.

9. درس عربی زبان قران 2: یک دفتر 60 برگ پیشنهاد می شود .

10. دفترچه یادداشت : به منظور نگهداری مطالب به صورت منظم و یادآوری نکات مهم

11. تعدادی برگه کلاسور ( یدک کلاسور)

لیست دفتر های پایه یازدهم

یدک های کلاسور آراد در چهار اندازه متفاوت
برای مشاهده و خرید یدک های کلاسوری آراد کلیک کنید .

دفتر های مورد نیاز پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک:

برای دانش‌آموزانی که تمایل دارند در رشته ریاضی فیزیک تحصیل کنند،لیست دفتر های مورد نیاز برای هر درس ذکر می‌شود:

1.درس فیزیک  2 : برای دانش‌آموزان این رشته، یک  دفتر100 برگ برای درس فیزیک مورد نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا قوانین و مفاهیم فیزیک را به خوبی یادداشت کنند و در تمرین‌ها و تست‌ها عملی‌تر باشند.

2. درس آمار و احتمال 2 :برای این درس، یک دفتر با 100 برگ مورد نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مفاهیم و قوانین آمار و احتمال را یادداشت کنند.

3. درس ریاضی2 : یک  دفتر با 120 تا 200 برگ برای درس ریاضی 2 مورد نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا تمرین‌های متنوع ریاضی را انجام دهند و مفاهیم پیشرفته را یادداشت کنند.

4.درس حسابان: یک دفتر با 120-200 برگ برای این درس توصیه می‌شود. این دفتر  به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا درس‌های پیچیده حسابان را با دقت بیشتری مطالعه کنند و تمرین‌های عملی را حل کنند.

5. درس هندسه 2 : برای این درس، دفتری  با 100 برگ برای یادداشت‌برداری از مطالب و تمرین‌ها مورد نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مباحث هندسه را بهبود داده و تمرین‌های مربوط به آن‌ها را انجام دهند.

6. درس آزمایشگاه علوم تجربی2 : دفتری با 40 تا 50 برگ برای ثبت نتایج و آزمایش‌های آموزشی در این درس کافی است. این دفترها به دانش‌آموزان اجازه می‌دهند تا تجارب علمی را به خوبی ثبت کرده و نتایج را تجزیه و تحلیل کنند.

7. درس عربی زبان قرآن2 :یک دفتر با 60 برگ برای این درس توصیه میشود .

 8. درس زبان انگلیسی 2: یک دفتر 60 برگ دو خط برای تمرین و تثبیت مهارت‌های زبانی مورد نیاز است.

9. دفترچه یادداشت: به منظور یادآوری نکات مهم، استفاده دفترچه یادداشت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

10.درس شیمی 2 :تهیه یک دفتر 80 -100 برگ برای این درس توصیه میشود .

11. برای درس فارسی 2 : یک دفتر 60 برگ برای بررسی مطالب ادبیاتی نیاز است .

12. درس نگارش2 : دفتر 40-50 برگ

دفتر های مورد نیاز برای پایه یازدهم رشته علوم انسانی:

برای دانش‌آموزانی که انتخاب کرده‌اند تا در رشته علوم انسانی تحصیل کنند، لیست دفترهای مورد نیاز برای هر درس ذکر می‌شود:

1.درس فارسی2  :دفتری با 50 تا 60 برگ برای این درس کافی است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا نکات مهم ادبیات و مطالب درسی را یادداشت کنند .

2. درس نگارش2: دفتر با 40 تا 50 برگ برای تمرین و تثبیت مهارت نگارش در دانش‌آموزان لازم است. این دفتر به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا نگارش مقالات، گزارش‌ها و متون دیگر را بهبود دهند و از نکات مهم در این زمینه استفاده کنند.

3. درس ریاضی و آمار2:  به یک دفتر با 160 تا 200 برگ برای تمرین و تثبیت مهارت‌های ریاضی و آماری نیاز است. این دفتر به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مفاهیم ریاضی و آمار را به ترتیب مناسب مرور کنند و تمرین‌های مربوط به آن‌ها را انجام دهند.

4. درس زبان انگلیسی2 : یک دفتر دو خط  با 60 برگ برای یادداشت‌برداری از مطالب درسی و تمرین‌ها نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مهارت‌های زبان انگلیسی خود را تقویت کرده و به تمرین‌های گسترده‌تری در زبان انگلیسی بپردازند.

لیست دفتر های پایه یازدهم 1

نمونه ای از دفترفنری 60 برگ زبان دو خط آراد
برای مشاهده و خرید دفتر فنری زبان دو خط آراد کلیک کنید.

5. درس علوم و فنون ادبی2: یک دفتر با 60 تا 80 برگ برای یادداشت‌برداری از مطالب درسی و تمرین‌ها مورد نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مفاهیم و مطالب ادبیات و هنر را به خوبی درک کنند و نکات مهم را یادداشت کنند.

6. درس عربی و زبان قرآن2 : یک دفتر 60 برگ برای برای تمرین و تثبیت مهارت‌های زبان عربی و تلاوت قرآن مورد نیاز است. این دفتر به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌های خواندن و تلفظ صحیح عربی را تقویت کنند و با مفاهیم زبان قران بیشتر آشنا شوند .

7. دفترچه یادداشت: به منظور یادآوری نکات مهم، استفاده از دفترچه یادداشت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این دفتر کوچک به دانش‌آموزان کمک می‌کنند نکات مهم را به یاد داشته باشند.

8. برگه کلاسور ( یدک کلاسور )

دفتر های مورد نیاز برای پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی:

برای دانش‌آموزانی که در حال تحصیل در رشته علوم و معارف اسلامی تحصیل هستند ، لیست دفتر های مورد نیاز برای هر درس ذکر می‌شود:

1.درس ریاضی و آمار2 : یک دفتر با 160 تا 200 برگ برای تمرین و تثبیت مهارت‌های ریاضی و آماری مورد نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مفاهیم ریاضی و آمار را به ترتیب مناسب مرور کنند و تمرین‌های مربوط به آن‌ها را انجام دهند.

2.درس زبان خارجی2 : دفتری  با 60 برگ برای یادداشت‌برداری از مطالب درسی و تمرین‌ها مورد نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مهارت‌های زبان انگلیسی خود را تقویت کرده و به تمرین‌های گسترده‌تری در زبان خارجی بپردازند.

4. درس علوم و فنون ادبی2 : دو دفتر با 60 تا 80 برگ برای یادداشت‌برداری از مطالب درسی و تمرین‌ها مورد نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مفاهیم و مطالب ادبیات و هنر را به خوبی درک کنند و نکات مهم را یادداشت کنند.

5. درس علوم و معارف قرانی 2: یک دفتر 60 برگ برای تمرین و تثبیت مفاهیم و مطالب قرانی  مورد نیاز است. این دفترها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مفاهیم و اصول اسلامی را بهبود دهند و نکات مهم را یادداشت کنند.

6) یدک کلاسور ( برگه کلاسور )

7) دفترچه یادداشت

دفتر های مورد نیاز برای پایه یازدهم رشته فنی و حرفه ای :

برای دانش‌آموزان رشته فنی و حرفه‌ای، لیست دفتر مورد نیاز یک موضوع مهم و تاثیرگذار است.ولی از آنجایی که رشته فنی حرفه‌ای شاخه‌های مختلف و متنوعی دارد، بهتر است در تعیین تعداد و نوع دفترها به درخواست مدرسه و توصیه‌های دبیر مراجعه کنید. این اقدام بهترین نتیجه در بهره‌وری از تحصیلات و آمادگی بهتر در دروس خواهد داشت.

توصیه‌های مهم هنگام خرید دفتر برای پایه یازدهم

1.استفاده از کلاسور و دفترهای دو منظوره:

به منظور بهینه‌سازی فضای تحصیلی، می‌توانید از یک کلاسور برای چندین درس استفاده کنید. همچنین، می توانید از دفتر های دو منظوره استفاده کنید. این کار به شما این امکان را می‌دهد که دروس مختلف را از طریق رنگ‌ها تفکیک کنید و در زمان لازم برگه‌های دفتر را به راحتی از دفتر جدا کرده و درون کلاسور قرار دهید.

2.تمرکز بر دروس تخصصی و مهم:

یک راه حل دیگر این است که برای دروس تخصصی و مهم برای کنکور از یک کلاسور مجزا استفاده کنید. همچنین، در سال‌های بعد، جزوه‌ها و نکات مربوط به این دروس را به کلاسور اضافه کنید. این کار باعث می‌شود که در زمان آمادگی برای کنکور، به راحتی به مطالب مورد نیاز دسترسی داشته باشید.

لیست دفتر های پایه یازدهم 2

3.استفاده از دفترهای جلد سخت:

برای دروسی که بیشتر به آنها نیاز دارید، مانند ریاضی و فیزیک، استفاده از دفترهای جلد سخت را در نظر بگیرید. این دفترها با جلد مقاوم‌تر، در برابر آسیب‌ها مقاومت بیشتری دارند و می‌توانند برای مدت طولانی‌تری مورد استفاده قرار بگیرند.

Brown Minimalist Spa Beauty Photo Collage 5

چند نمونه از دفتر های چلد سخت آراد ( با طرح بندی و رنگ بندی )
برای مشاهده و خرید دفتر های جلد سخت آراد کلیک کنید.

نتیجه گیری :

در پایان، تهیه لیست دفترهای مورد نیاز برای دانش‌آموزان پایه یازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این لیست به عنوان یک راهنما برای دانش‌آموزان و والدین، در تدارک وسایل تحصیلی و برنامه‌ریزی مناسب کمک می‌کند.

همچنین، توصیه‌های ارائه‌شده برای مدیریت دفترها نیز می‌تواند به دانش‌آموزان در بهره‌گیری بهینه از منابع کمک کند. با رعایت این نکات، دانش‌آموزان می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت خوب، به تحصیل مؤثر و موفقیت در دوره یازدهم خود دست یابند.

جهت مشاهده موجودی کد تخفیف ها به صفحه اینستاگرام مجموعه آراد مراجعه کنید

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *