دفتر های تحصیلی

لیست دفتر‌های مورد نیاز برای دانش‌آموزان پایه 10 ام(مقطع متوسطه دوم) (دبیرستان)

لیست دفترهای پایه دهم

مقدمه:

با نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید، یکی از مسائل مهمی که ممکن است در ذهن دانش‌آموزان و والدین خطور کند، تهیه دفتر های لازم برای شروع مدرسه است . خصوصاً برای دانش‌آموزان پایه دهم که وارد این مقطع مهم و تصمیم‌گیری‌های جدیدی می‌شوند، پیدا کردن لیست دقیقی از دفترهای مورد نیاز به‌منظور آمادگی بهتر، یکی از اساسی‌ترین اولویت‌ها خواهد بود.

در اینجا، با توجه به اطلاعاتی که از دانش‌آموزان جمع‌آوری شده است، یک لیست جامع از دفترهای مورد نیاز برای دانش‌آموزان پایه دهم در دوره متوسطه دوم را تهیه کرده‌ایم. با این حال، باید توجه داشت که ممکن است اختلافاتی در لیست دفترها مورد نیاز میان مدارس مختلف وجود داشته باشد و هر مدرسه اقدام به تهیه لیستی با توجه به ویژگی‌های خود نماید.

دفتر های مورد نیاز پایه دهم بر اساس رشته تحصیلی انتخابی دانش آموزان متفاوت است .در ادامه لیست دفتر‌های مورد نیاز پایه دهم برای رشته های مختلف بررسی میکنیم :

لیست دفتر‌های مورد نیاز پایه دهم رشته تجربی

1.دفتر ۲۰۰ برگ برای درس ریاضی ۱: درس ریاضی از دروس اساسی و پایه‌ای در دوره‌ی دوم متوسطه است. برای حل تمرینات و تست‌های مختلف این درس، دفتری با تعداد برگ :‌های زیاد و جلد مقاوم مورد نیاز است.

2. دفتر ۶۰ برگ برای درس عربی زبان قرآن 1: عربی جز دروس اساسی در برنامه تحصیلی محسوب می‌شود و نیازمند یادداشت‌برداری دقیق از مفاهیم و تمرینات است.

3. دفتر ۸۰-۱۰۰ برگ برای درس فارسی ۱: یک دفتر با تعداد برگ :‌های کافی برای بررسی متون واشعار و تمرینات ادبیاتی ضروری است.

4. دفتر 60-80 برگ برای درس نگارش ۱: برای  تمرینات نگارشی پیشنهاد می‌شود.

5. دفتر ۱۰۰ برگ برای درس فیزیک ۱: درس فیزیک با آزمایشات عملی و تمرینات زیادی همراه است. دفتر مناسبی برای یادداشت‌برداری از تمرینات این درس ضروری است.

6. دفتر ۶۰-۸۰ برگ برای درس زبان خارجی ۱: آموزش زبان خارجی نیز از مهمترین اهداف تحصیلی است. تهیه یک دفتر با تعداد کافی از برگه ها برای تمرین و نوشتار در این درس توصیه می‌شود.

7. دفتر 60 -80 برگ برای درس زیست شناسی1

8. دفتر ۸۰ برگ برای درس شیمی ۱: درس شیمی با تجربیات عملی و تمرینات مختلف همراه است که نیازمند دفتری مناسب برای یادداشت‌برداری است.

9. دفتر ۵۰ برگ برای درس آزمایشگاه علوم تجربی ۱: درس آزمایشگاه نیز نیازمند دفتری برای یادداشت‌برداری از آزمایشات و نتایج است.

8. ممکن است در برخی مدارس دفتر ۴۰-۵۰ برگ برای درس تفکر و سواد رسانه‌ای و کارگاه کارآفرینی و تولید درخواست شود.

9.برگه کلاسوری (یدک کلاسور)

10. دفترچه یادداشت: دفترچه‌ای کوچک برای یادداشت‌برداری نکات مهم و یادآوری تکالیف پیشنهاد می‌شود.

لیست دفتر‌های مورد نیاز برای دانش‌آموزان


برای مشاهده و خرید دفترچه یادداشت جلد سخت آراد کلیک کنید .

لیست دفتر های مورد نیاز برای پایه دهم رشته ریاضی فیزیک

1. دفتر رسم: درس رسم و هندسه به تمرینات زیادی نیاز دارد. دفتر رسم با کیفیت مناسب انتخاب شود.

2. دفتر ۲۰۰ برگ برای درس ریاضی ۱: درس ریاضی نیز در این رشته از اهمیت بالایی برخوردار است. دفتر مناسبی برای حل تمرینات و تست‌ها انتخاب شود.

3. دفتر ۸۰-۱۰۰ برگ برای درس فارسی ۱: درس فارسی نیز جز دروس مهم پایه دهم محسوب میشود دفتری برای تفسیر اشعار و متون و تمرینات ادبیاتی تهیه شود.

4. دفتر 60-80برگ برای درس نگارش ۱: نوشتن مهارتی است که با تمرین بهبود می‌یابد.

5. دفتر ۱۰۰ برگ برای درس فیزیک ۱: دفتری با تعداد برگ :ه های کافی برای یادداشت‌برداری از آزمایشات و تمرینات این درس انتخاب شود.

6. دفتر ۸۰-۱۰۰ برگ برای درس هندسه ۱: درس هندسه نیز از دروس مهم در رشته ریاضی است. دفتری با تعداد برگ :‌های کافی برای تمرینات هندسه انتخاب شود.

7. ممکن است دفتر ۴۰-۵۰ برگ برای درس تفکر و سواد رسانه‌ای و کارگاه کارآفرینی و تولید نیز درخواست شود.

9. دفتر ۸۰ برگ برای درس شیمی ۱: تمرینات شیمی نیز نیازمند دفتری مناسب برای یادداشت‌برداری است.

10. دفتر ۶۰ برگ برای درس عربی زبان قرآن ۱: دفتری برای تمرینات و یادداشت‌برداری در این درس تهیه شود.

11. دفتر ۵۰ برگ برای درس آزمایشگاه علوم تجربی ۱: درس آزمایشگاه نیز نیازمند دفتری برای یادداشت‌برداری از آزمایشات و نتایج است.

12.دفتر یادداشت :برای یادآوری تکالیف و نکات مهم تهیه شود.

13.دفتر ۶۰-۸۰ برگ برای درس زبان خارجی ۱: زبان خارجی نیز جز مهارت‌های مهمی است که توسط یک دفتر مناسب تقویت می‌شود.

لیست دفتر‌های مورد نیاز برای دانش‌آموزان

برای مشاهده و خرید دفتر فنری زبان دو خط آراد کلیک کنید .

لیست دفتر های مورد نیاز برای پایه دهم رشته علوم انسانی:

1.دفتر ۴۰-۵۰ برگ برای درس اقتصاد: درس اقتصاد از دروس مهم در این رشته است و دفتری برای یادداشت‌برداری از مفاهیم اقتصادی تهیه شود.

2.دفتر ۴۰-۵۰ برگ برای درس فارسی ۱: دفتری برای تمرینات و تفسیر متون و اشعار در این رشته تهیه شود.

3. دفتر ۵۰ برگ برای درس نگارش ۱: دفتری برای افزایش مهارت‌های نوشتاری تهیه شود.

4. دفتر ۶۰ برگ برای درس علوم و فنون ادبی ۱: دفتری برای تمرین در مباحث ادبی تهیه شود.

5. دفتر ۴۰-۵۰ برگ برای درس منطق: دفتری برای نکات این درس و مباحث فلسفی تهیه شود.

6.دفتر ۱۲۰-۲۰۰ برگ برای درس ریاضی و آمار ۱: درس ریاضی و آمار نیز از دروس مهم در این رشته است و دفتری برای تمرینات و یادداشت‌برداری تهیه شود.

7.دفتر ۱۰۰ برگ برای درس زبان انگلیسی: دفتری برای تمرین و تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی تهیه شود.

8.دفتر ۶۰ برگ برای درس عربی و زبان قرآن 1

9. دفترچه یادداشت: دفترچه‌ای کوچک برای یادداشت‌برداری از نکات مهم درسی و یادآوری تکالیف تهیه شود.

10. برگه کلاسوری (یدک کلاسور)

گاهی ممکن است ،دفاتر ۴۰-۵۰ برگ برای دروس تفکر و سواد رسانه‌ای و کارگاه کارآفرینی و تولید نیز درخواست شود .

لیست دفتر های مورد نیاز برای پایه دهم رشته فنی و حرفه‌ای:

1.کلاسور: کلاسوری مناسب برای نوشتن مطالب و سازماندهی آنها تهیه شود.

2. برگه کلاسوری (یدک کلاسور)

3. دفترچه یادداشت: دفترچه‌ای کوچک برای یادداشت‌برداری از نکات مهم درسی و یادآوری تکالف تهیه شود.

4. دفتر‌هایی با تعداد برگ :‌های مختلف: تعدادی دفتر با تعداد برگ :‌های مختلف (30، 40، 50، 60، 80، 100 و 200،120 برگ) نیاز است ، ولی از آنجایی که رشته فنی و حرفه ای زیر شاخه های زیاد و متنوعی دارد بهتر است بسته به درخواست دبیر و مدرسه خود تعداد برگ :ه های دفتر ها را مشخص نمایید.

5. دفترهای نقاشی و طراحی: اگر دانش‌آموز دروسی از قبیل نقاشی، طراحی یا هنر دارد، دفترهای مناسب برای این دروس نیز تهیه شود.

6. دفترهای آزمایشگاهی: اگر دروس آزمایشگاهی در برنامه تحصیلی وجود دارند، دفترهای مناسب برای یادداشت‌برداری از آزمایشات و تمرینات تهیه شود.

توصیه‌های مهم هنگام خرید دفتر های پایه دهم:

۱. استفاده هوشمندانه از کلاسور و دفترها:

در مقطع دهم، می‌توانید از یک کلاسور برای چندین درس مختلف استفاده کنید. همچنین، بهتر است از دفترهای دو منظوره لبرنگی نیز بهره‌برداری نمایید. با استفاده از این دفترها، می‌توانید دروس مختلف را با استفاده از رنگ‌های متفاوت از یکدیگر تمییز دهید. همچنین، برگه‌های دفتر را به راحتی از محل پرفراژ جدا کرده و درون کلاسور قرار دهید.

لیست دفتر های پایه دهم

برای مشاهده و خرید دفتر های دو منظوره لبرنگی آراد کلیک کنید .

۲. کلاسور مخصوص هر درس:

یک روش پیشنهادی دیگر این است که برای هر درس تخصصی و مهم برای کنکور، یک کلاسور جداگانه استفاده نمایید. در سال‌های بعد نیز، می‌توانید جزوه‌ها و مطالب مربوط به این دروس را به کلاسور اضافه کنید. این روش باعث می‌شود که در زمان کنکور ، به راحتی به منابع مناسب دسترسی داشته و مطالعه آسان‌تری داشته باشید.

لیست دفتر های پایه دهم

برای مشاهده و خرید کلاسور های آراد کلیک کنید .

۳. استفاده از دفاتر با جلد سخت:

برای دروسی که بیشتر استفاده می‌شوند، به ویژه دروس پایه و مهم، استفاده از دفاتر با جلد سخت یک انتخاب مناسب است. این دفترها به دلیل داشتن طول عمر بیشتر و مقاومت در برابر آسیب‌ها، گزینه‌ای مناسب برای نگهداری طولانی‌مدت مطالب و جزوات می‌باشند.

نتیجه گیری

در پایان، لیست دفترهای مورد نیاز برای پایه دهم، نه‌تنها یک راهنمایی جامع است بلکه نشان‌دهنده توجه و پیگیری دقیق از سوی دانش‌آموزان و والدین است.

با توجه به اهمیت این لیست و توصیه‌های پیشنهادی، انتخاب و تجهیز مناسب باعث بهبود و بهره‌وری بیشتر از تحصیل می‌شود. این تدابیر ساده می‌توانند به دانش‌آموزان کمک کنند تا با انگیزه‌تر و با اعتماد به نفس بیشتر به دوران تحصیل خود بپردازند و بیشترین بهره را از این سال‌های مهم ببرند.

جهت مشاهده موجودی کد تخفیف ها به صفحه اینستاگرام مجموعه آراد مراجعه کنید

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *